w

Dodatkowe 1,7 mln na inwestycje w gminie

Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej

Gmina Jaworzyna Śląska otrzyma dodatkowe 1,7 mln zł na inwestycje w infrastrukturę. W ramach III naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano fundusze na nowoczesne Gminne Centrum Rehabilitacji, które powstanie przy Samorządowej Przychodni Zdrowia. Dzięki dodatkowym środkom, które udało się uzyskać, przebudowane zostaną także chodniki wraz z przyległymi terenami zielonymi w wybranych lokalizacjach miasta.

Gminne Centrum Rehabilitacji

Gminne Centrum Rehabilitacji, na utworzenie którego gmina pozyskała 1,2 mln zł, powstanie przy Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej. Budynek obecnej przychodni przy ul. Westerplatte zostanie rozbudowany. Powstaną nowoczesne, w pełni przystosowane do rehabilitacji pomieszczenia zabiegowe, sanitarne i techniczne. Zakupiony zostanie także niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi jeszcze w 2021 roku.

Przebudowa chodników i poprawa estetyki miasta

500 tys. zł przyznano na przebudowę chodników wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na terenie Jaworzyny Śląskiej. W ramach realizacji zadania wyremontowane zostaną chodniki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zagospodarowane zostaną tereny zielone, zamontowane zostanie nowe oświetlenie i monitoring, powstaną bezpieczne przejścia dla pieszych. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w roku bieżącym.

Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji znacznie ułatwi naszym mieszkańcom dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych. Będą mogli wracać do zdrowia i sprawności na miejscu, bez konieczności wyjazdu do miast sąsiednich. Natomiast przebudowa chodników i zagospodarowanie terenów zielonych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ale tez poczucie estetyki. Dziękujemy za parlamentarzystom i samorządowcom za współpracę i wsparcie – mówi burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie efektywna współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, parlamentarzystami i samorządowcami – Michałem Dworczykiem, Marcinem Gwóździem, Ireneuszem Zyską, Wojciechem Murdzkiem, Jarosławem Kresą, Grzegorzem Macko oraz Arturem Fiołkiem. – To bardzo ważne inwestycje. – dodaje burmistrz.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast jako wsparcie finansowe w dobie pandemii koronawirusa. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, FB: G. Grzegorzewicz

Napisane przez Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od dekady portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.

Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej przejazdy po trasie parowej

Święta w Muzeum Kolejnictwa

Giovanni Antonio Boltraffio, Marco d'Oggiono Zmartwychwstanie

Radosnych Świąt Wielkanocnych