Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej w nowej lokalizacji

Pierwszy etap przebudowy budynku przy ul. Powstańców 3 w Jaworzynie Śląskiej dobiegł końca. Większość mieszkańców pamięta, że budynek przez lata użytkowany był przez Zakłady Porcelany Stołowej z przeznaczeniem na wzorcownię oraz stołówkę. W gmachu swoją siedzibę miał również miejscowy ośrodek kultury oraz biblioteka publiczna.

Nowy Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Po gruntownej termomodernizacji obiekt będzie teraz służył mieszkańcom, jako siedziba urzędu. Zamysłem jest, aby w oddanej do użytku inwestycji mieszkańcy mogli jak najwięcej spraw załatwić na parterze budynku. Dlatego też na samym dole będą zorganizowane te stanowiska pracy, w ramach których kontakt z interesantem jest najczęstszy. Wpisuje się to w założenia programów ogólnopolskich, aby korzystanie z budynków publicznych nie było utrudnione dla osób, które mają problemy z poruszaniem się z uwagi na wiek czy chorobę, a także np. dla osób załatwiających sprawy urzędowe z dziećmi w wózkach.

W nowej lokalizacji interesanci będą mogli załatwiać sprawy dotyczące:
– mieszkań komunalnych,
– ochrony środowiska,
– planowania przestrzennego,
– gospodarki nieruchomościami,
– gospodarki odpadami,
– zamówień publicznych,
– infrastruktury komunalnej.

W dotychczasowej siedzibie (przy. ul. Wolności 9) dalej załatwiane będą sprawy dotyczące m.in. podatków (w tym kasa), ewidencji ludności i aktów stanu cywilnego. Również burmistrz będzie przyjmował mieszkańców w dotychczasowym miejscu. W najbliższych miesiącach planuje się sukcesywnie przenieść kolejne referaty do nowej siedziby. Informacje na ten temat mają ukazywać się na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły