Usuwanie azbestu z problemami, Gmina będzie wyciągać konsekwencje

Na terenie Gminy Jaworzyna Śląska rozpoczęła się akcja usuwania azbestu. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 90 % całości zadania, ma zostać usunięte w tym roku 58 ton szkodliwej substancji.

Do redakcji portalu jaworzynka.info dotarła wiadomość od czytelnika, że firma realizująca zadanie w sposób niewłaściwy przygotowuje zdemontowany azbest do wywózki w miejsce ostatecznej utylizacji. W miejscu tymczasowego składowania odpadów azbestowych, czyli na placu przy ul. Towarowej (za kościołem) złożono kilka palet z usuniętym azbestem. Pięć z nich prawidłowo zabezpieczono folią, jednak dwa tzw. big-bagi pozostały niezabezpieczone, a część materiału z innego pojemnika wysypuje się na ziemię.

Usunięte z budynków i obiektów budowlanych wyroby zawierające azbest są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. Sposoby pakowania wyrobów i odpadowych materiałów zawierających azbest uzależnione są od ich rodzaju i postaci fizycznej. Wszystkie one muszą spełniać jednak podstawowy warunek: uniemożliwiać emisję włókien azbestowych do otoczenia. Płyty i kawałki płyt azbestowo-cementowych, czyli wyroby twarde, powinny być pakowane w folię polietylenową, a następnie trwale wiązane z paletą transportową.

Władze gminy poinformowane o fakcie niewłaściwego obchodzenia się ze zdemontowanym azbestem, zapowiedziały wyciągnięcie konsekwencji wobec firmy realizującej zadanie. Mieszkańcom, odwiedzającym w ten weekend jaworzyńską żwirownię, radzimy omijać szerokim lukiem zgromadzone na placu za kościołem parafialnym składowisko.

Od 28 września 1998 r. obowiązuje całkowity zakaz produkcji płyt azbestowo-cementowych dla budownictwa, a od 28 marca 1999 r. zakaz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.