Stypendia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej informuje o możliwości składania wniosków na stypendia w dziedzinie edukacji, kultury i sportu do 31 stycznia 2017 roku.

Stypendia Burmistrza Jaworzyny Śląskiej będą przyznawane osobom wyróżniającym się w dziedzinie edukacji, kultury i sportu, zamieszkałym na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz studenci. We wniosku o udzielenie stypendium dla niepełnoletniego ucznia, należy podać dane rodzica lub opiekuna prawnego, który będzie występował w jego imieniu.

Regulamin i druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej (II piętro, p.20) oraz poniżej:

Uchwała + wniosek – stypendia motywacyjne.pdf (157KB)

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły