Można składać wnioski o stypendia

Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. informuje o możliwości składania wniosków na „Stypendia oraz nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji, kultury i sportu” do 31 stycznia 2012 roku.

Stypendia lub nagrody pieniężne mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne osiągnięcia w edukacji, kulturze i sporcie. We wnioskach o udzielenie stypendium lub nagrody pieniężnej dla niepełnoletniego ucznia prosi się o podawanie także danych rodzica lub opiekuna prawnego, który będzie występował w imieniu ucznia.

Regulamin oraz druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miejskim, pokój 20 oraz pod poniższymi linkami.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXXVIII/01/10 Rady Miejskiej Jaworzynie Śląskiej z dnia 08.02.2010 r.

Regulamin i wniosek do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej pod tym adresem.

 

Podobne artykuły