Konkurs! Do wygrania 1 000 zł! – stwórz LOGO dla Gminy Jaworzyna Śląska!

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Jaworzyna Śląska. Głównym jego celem jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu. Logotyp będzie wykorzystywany do celów popularyzatorskich, działań reklamowych oraz promocyjnych.
Logotyp powinien budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter, tradycje i specyfikę gminy. Logotyp musi zawierać nazwę gminy (Gmina Jaworzyna Śląska lub Jaworzyna Śląska) i element graficzny.
Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 złotych!
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej Gminy.
Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć do dnia 31 października 2017 r., do godz. 15.00
w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska.
Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, z zastrzeżeniem, że prace muszą być wykonane indywidualnie
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych u pracownika ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi tel. 74 8588230; e:mail: promocja@jaworzyna.net
źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły