Droga w Nowicach jak nowa

W dniu 18.11.2011r. komisyjnie odebrana została przebudowana droga powiatowa w miejscowości Nowice. W ramach prowadzonych prac wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Piotrowice Św. – Bolesławice, do skrzyżowania z nową drogą powiatową nr 3396D oraz ułożono nowy chodnik z kostki betonowej.

W odbiorze oprócz przedstawicieli Powiatu Świdnickiego i wykonawca zadania uczestniczyli również Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz i Zastępca Burmistrza Marek Zawisza. Nie zabrakło również mieszkańców wsi, a wśród nich radnego Mariana Gawrona. Burmistrz bardzo serdecznie podziękował przedstawicielom powiatu za wykonaną inwestycję, która czyni Nowice sołectwem bardzo dobrze skomunikowanym.

W związku z realizowanymi pracami w Nowicach, Powiat Świdnicki zrealizował również ważne dla mieszkańców Nowic zadanie, tj. wykonano gruntowną przebudowę drogi do Wierzbnej od skrzyżowania z nową drogą powiatową nr 3396D. Wykonane prace były oczekiwane od wielu lat.

Powiat Świdnicki na realizację powyższego zadania przeznaczył 1 500 000,00 zł.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły