Burza w Gminie Jaworzyna Śląska – szacowanie strat, zakaz wstępu do lasów

Gmina Jaworzyna Śląska burza

Trwa usuwanie i szacowanie szkód wyrządzonych przez nawałnicę, która w sobotę przeszła nad Gminą Jaworzyna Śląska. Straty, jakie spowodowała burza w mieniu komunalnym i prywatnym są ogromne. Szczęśliwie na terenie Gminy Jaworzyna Śląska nie doszło do wypadków z udziałem ludzi. Służby podjęły natychmiast działania w kierunku usuwania skutków katastrofy. W likwidacji szkód brali udział strażacy, ratownicy, policjanci, pogotowie energetyczne oraz mieszkańcy całej gminy.

Ze względu na niebezpieczeństwo ze strony wiatrołomów, Nadleśnictwo Świdnica wprowadziło zakaz wstępu do lasów na terenie Leśnictwa Grochotów. Zakaz obowiązuje do 30 września 2020 r.

Władze Gminy Jaworzyna Śląska opublikowały najważniejsze informacje i instrukcje, których przestrzeganie pozwoli na jak najszybszą likwidację szkód.

 1. W sobotę, bezpośrednio po zdarzeniu, poinformowany został wojewoda dolnośląski, na miejsce przybył wicewojewoda Pan Jarosław Kresa.
 2. Z bieżących zapasów gminy rozdysponowane i zakupione zostały plandeki potrzebne do bieżących zabezpieczeń.
 3. Sołtysi przyjmują zgłoszenia o szkodach z terenu poszczególnych sołectw, a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od mieszkańców miast.
 4. Powołana została komisja szacująca szkody. Z uwagi na rozmiary i zasięg szkód, komisja będzie pracować w zespołach, by jak najszybciej zinwentaryzować szkody.
 5. Według stanu na godz. 9.00 w dniu 7 września liczba gospodarstw domowych, które ucierpiały przekracza ponad 120, ale nie są to jeszcze ostateczne dane.
 6. Celem jej pracy jest ustalenie skali potrzebnej pomocy, o którą gmina występuje do wojewody, a wojewoda do ministra spraw wewnętrznych i administracji.
 7. Osoby poszkodowane, których gospodarstwa domowe (domy/mieszkania), budynki gospodarcze ucierpiały bezpośrednio na skutek zdarzeń mogą ubiegać się o zasiłek celowy. Z wnioskiem o taki zasiłek nie trzeba specjalnie występować, ale od poszkodowanych przyjmie go bezpośrednio komisja, w trakcie oględzin domostwa.
 8. Do szacowania poważniejszych strat w budynkach konieczny jest udział pracownika Państwowej Powiatowej Inspekcji Budowlanej. Burmistrz dokonał ustaleń z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, że pracownicy inspektoratu pojawią się w gminie od dnia 8 września.
 9. W uzyskaniu jakiejkolwiek pomocy nie decyduje kolejność zgłoszeń. Gmina uzyska środki na udzielenie zasiłków z budżetu państwa, dopiero po zewidencjonowaniu wszystkich szkód i poszkodowanych. Dlatego prosimy bardzo o tylko jednokrotne zgłoszenie szkody (mieszkańcy wsi do sołtysów, mieszkańcy miasta do Ośrodka Pomocy Społecznej). Komisja uda się pod każdy adres.
 10. Niezależnie od działania komisji, wszelkie szkody w mieniu należy zgłaszać zgodnie z posiadanymi polisami ubezpieczeniowymi.
 11. Co do działań związanych z porządkowaniem. Będą one prowadzone z zachowaniem odpowiedniej kolejności, np.: najpierw prowadzenie prac związanych z usuwaniem drzew zagrażającym ludziom, udrażnianie dróg, w dalszej kolejności drobniejsze prace.
 12. Działania w tym zakresie podjęli zarówno poszczególni zarządcy dróg, jak również podmioty odpowiedzialne za dostawę prądu, nadleśnictwo.
 13. Oddzielnie będą szacowane straty w uprawach rolnych.

Burmistrz skierował podziękowania dla strażaków ochotników za pomoc i zaangażowanie. Jednocześnie wystosował prośbę do mieszkańców o zrozumienie, że podstawową rolą służb jest niesienie pomocy poprzez ratowanie życia, zdrowia i mienia, co nie obejmuje wykonywania prac porządkowych.

Obecnie trwają prace nad udrożnieniem drogi Jaworzyna Śląska – Piotrowice Świdnickie. Służby pracują cały czas nad likwidacją szkód wyrządzonych przez nawałnicę, jednak skala zniszczeń jest ogromna. Skutki burzy w Gminie Jaworzyna Śląska i sąsiednich poszkodowanych miejscowościach będą usuwane jeszcze przez wiele dni.

Zobacz skutki burzy nad Gminą Jaworzyna Śląska

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, Nadleśnictwo Świdnica

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.