Dni Jaworzyny Śląskiej i inne imprezy odwołane

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzonymi ograniczeniami w działalności instytucji kultury, część imprez plenerowych, tradycyjnie organizowanych przez SOKiBP, nie odbędzie się. Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, która odbyła się 12 maja, w ramach zmian w budżecie Gminy Jaworzyna Śląska zmniejszono środki finansowe dla SOKiBP o łączną kwotę 128.700,00 zł. Środki przesunięte zostały na realizację zadań publicznych realizowanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na działania promocyjne gminy, w tym zakup nagród konkursowych m.in. od przedsiębiorców lokalnych.

Oprócz tradycyjnych imprez, które SOKiBP organizował w okresie marzec-maj, w roku 2020 nie odbędą się następujące imprezy: Dni Jaworzyny Śląskiej 2020, impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka, Piknik Rodzinny Solidarności, Obóz średniowieczny w Nowicach oraz inne, pomniejsze lub współorganizowane przedsięwzięcia z udziałem SOKiBP.

W przypadku wyścigu kolarstwa górskiego dla dzieci Grand Prix MTB Solidarności, Festiwalu Piosenki Rozbrykanej oraz Dożynek Gminnych oraz imprez organizowanych zwyczajowo w III kwartale roku, termin i forma organizacji imprez uzależniona będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i związanych z nią ograniczeń.

W związku z zapowiedzianym znoszeniem ograniczeń działalności instytucji kultury od 18 maja 2020 r., SOKiBP oczekuje na wytyczne MKiDN w zakresie możliwości wznowienia zajęć zespołów i grup artystycznych. Informacje na temat wznowienia zajęć pojawią się na stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych.

źródłźródło: Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.