Historia Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, cz. II

Do 1965 r. Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej miała różne siedziby: znajdowała się miedzy innymi w lokalach znajdujących się przy skrzyżowaniu obecnych ulic Świdnickiej i 1 Maja, a od 1984 roku także w lokalu przy obecnej ulicy Westerplatte 2. W 1965 roku utworzono Międzyzakładowy Klub Kulturalno-Oświatowy, zlokalizowany przy ul. Powstańców Śląskich 3. Klub, w ramy którego włączono Bibliotekę Publiczną powstał jako odpowiedź na potrzebę skoordynowania działań w zakresie kultury prowadzonych przez różne podmioty w Jaworzynie Śląskiej. MZKO powstał dzięki przede wszystkim dzięki środkom przekazanym przez lokalne zakłady przemysłowe, między innymi: Fabrykę Porcelany, Gorzelnię i Zakłady Sprzętu Harcerskiego. Biblioteka Publiczna została połączona z Biblioteką Zakładową ZPS „Karolina”. Uroczystość otwarcia Klubu i Biblioteki była dużym wydarzeniem, które przyciągnęło wielu gości. Okolicznościowych wpisów w Kronice Biblioteki dokonali między innymi Przewodniczący PRN w Świdnicy, Prezydium Związku Zawodowego Chemików, przedstawiciele Biblioteki Powiatowej w Świdnicy, Naczelnik Zarządu DOKP Wrocław, delegacja Jednostki Wojskowej ze Strzegomia. Nie zabrakło także wpisów pracowników zakładów, które wsparły utworzenie Klubu: ZPS Karolina, Wrocławskich Zakładów Przemysłu Spirytusowego – Gorzelnia w Jaworzynie Śląskiej, odcinka Elektroenergetycznego PKP w Jaworzynie Śląskiej.

W latach 1972-1974, ze względu na remont obiektu przy ul. Powstańców 3, Biblioteka po raz kolejny musiała zmienić siedzibę na tymczasową. Pod koniec 1974 roku wróciła na stare miejsce, wyposażone w nowe meble i sprzęt. Uroczyste otwarcie po remoncie nastąpiło 4 stycznia 1975 r. Przedstawione zmiany były ściśle związane z rozwojem działalności Biblioteki Publicznej, rozwojem księgozbioru, a także coraz większą ilością czytelników. Według danych pochodzących z Kroniki Biblioteki, ilość woluminów będących w dyspozycji Biblioteki wzrosła z 2140 tomów w 1951 r. do 7059 tomów w 1964 r., czyli ponad trzykrotnie.
Biblioteka organizacyjnie podzielona została na trzy działy pod względem oferowanej literatury: dziecięcej, dla dorosłych i pozostałej. Jednak oprócz udostępniania zbiorów Biblioteka organizowała także spotkania autorskie, konkursy literackie i odczyty.
Biblioteka na koniec 1963 roku mogła poszczycić się 641 czytelnikami, którzy wypożyczyli ogółem 9354 książki. Jeden czytelnik średnio wypożyczył więc w trakcie roku 15 książek.
Po połączeniu z Zakładową Biblioteką ZPS „Karolina”, zasobność Biblioteki Publicznej wzrosła jeszcze bardziej, do około 7,5 tysiąca w 1966 roku.

źródło: SOKiBP, tekst: Sylwester Bartczak

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.