Zmarł Ksiądz Prałat Jan Miłoś

ks007-04W dniu 10 czerwca 2013 r. odszedł Ksiądz Prałat Jan Miłoś, Honorowy Obywatel Gminy Jaworzyna Śląska. Ksiądz Prałat Jan Miłoś urodził się 9 marca 1933 r. w Borowej koło Mielca. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu, święcenia kapłańskie przyjął w 1959 roku. Jako wikariusz pracował przez 5 lat w Dzierżoniowie w parafii św. Jerzego, następnie rok we Wrocławiu, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej. Po 6 latach wikariatu, jako proboszcz na 10 lat objął parafię w Koskowicach koło Legnicy. W roku 1975 objął jako proboszcz parafię Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. Od grudnia 1985 roku pracował jako proboszcz w parafii św. Michała Archanioła w Milikowicach.

Księdzu Prałatowi lata kapłańskiej posługi uświadomiły, jak ważna jest troska nie tylko o dusze wiernych, ale i o życie codzienne swych parafian. W ciągu kilku lat udało się Księdzu Prałatowi wraz z parafianami przeprowadzić kilka ważnych inwestycji, m.in. w ramach Komitetu Parafialnego utworzono Komitet Budowy Wodociągów i w roku 1988 woda została doprowadzona do każdego domu, do budynków parafialnych, kościołów i cmentarzy. W 1992 roku, po długich staraniach za przyzwoleniem Kurii Ewangelickiej i władz państwowych, przejęto w ramach rewindykacji kościół i plebanię w Witkowie. Kościół znajdował się w opłakanym stanie i aby przywrócić świątyni charakter sakralny, trzeba było podjąć wiele trudu i pracy. Remontu wymagał także dom parafialny. W latach 1999 – 2002 przeprowadzano remonty kościoła w Milikowicach.

W latach 2004-2005, po uzyskaniu wszelkich zezwoleń urzędów kościelnych i administracyjnych, rozpoczęto remonty kościoła w Starym Jaworowie, który popadał w ruinę.

Ksiądz Prałat był blisko ludzi i każda bolączka parafian była Jego bolączką, troszczył się o wszystkich ludzi, dlatego też wychodził naprzeciw wszystkim potrzebom życiowym. Księdzu zależało również na dobrym wychowaniu dzieci i młodzieży. Z Jego inicjatywy powstały świetlice środowiskowe w Gminie Jaworzyna Śląska. Do 1999 roku Ksiądz Prałat uczył dzieci w Szkole Podstawowej w Starym Jaworowie. Za Jego kadencji chrzest przyjęło 139 osób, do I-szej Komunii przystąpiło 411 dzieci, Sakrament Bierzmowania przyjęły 384 osoby, a Sakrament Małżeństwa zawarło 139 par. Przez cały rok w każdy I-szy piątek miesiąca Ksiądz Prałat odwiedzał chorych w parafii, służąc sakramentami świętymi oraz pomocą i dobrym słowem. Na pewno zostanie w pamięci wielu, wielu ludzi.

Ostatnie pożegnanie z Księdzem Prałatem odbędzie się w Kościele w Milikowicach, 14 czerwca (czwartek) br. o godzinie 13:00, natomiast pogrzeb odbędzie się dzień później o tej samej godzinie w rodzinnej miejscowości Księdza Jana – Borowej koło Mielca.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły