w

Za tydzień rusza Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Jaworzyna Śląska 2021

Już za tydzień, 1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny. Ostatni spis powszechny został przeprowadzony 10 lat temu, w 2011 roku. Tym razem, po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy.

Po co przeprowadza się spis?

Spis powszechny to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Jak zostanie przeprowadzony?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami:

  • obowiązkowo:
    • metodą samospisu internetowego (CAWI) – od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., na stronie spis.gov.pl
  • uzupełniająco, w szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet:
    • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
    • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Obydwie metody polegają na weryfikacji, aktualizacji i uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywane w formularzu spisowym.

Obowiązkowy udział

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?

Na stronie spisowej opublikowana została treść pytań, które będą zawarte w formularzu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dotyczą one między innymi wieku, historii migracyjnej, statusu na rynku pracy, sytuacji mieszkaniowej, bycia osobą z niepełnosprawnościami itp.). Ze względu jednak na indywidualną sytuację każdego obywatela, pytania podczas właściwego spisu będą dostosowane. Można się z nimi zapoznać na stronie www.spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

źródło: Narodowy Spis Powszechny

Napisane przez Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od dekady portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.

Dzień Świętego Patryka w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej

Co znajduje się na końcu tęczy?

Obostrzenia koronawirus

Nowe obostrzenia od soboty