Wybory do Izb Rolniczych w Gminie Jaworzyna Śląska

Urząd Miejskie w Jaworzynie Śląskiej informuje, że w dniu 28 lipca 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory do Izby Rolniczej. Głosowanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Wolności 9. Głosować będzie można od godzimy 8.00 do godziny 18.00.
Izby Rolnicze  tworzą samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.


Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są, a tym samym mogą brać udział w wyborach:
1)      Osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2)      Osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób i podatku dochodowym od osób prawnych,
3)      Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły