Wojewódzki Turniej Wiedzy Pożarniczej w Jaworzynie

Tegoroczne, już czterdzieste, eliminacje wojewódzkie w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbyły się w Jaworzynie Śląskiej. W naszym mieście gościliśmy 78 uczniów. Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w razie pożaru, wiedzy na temat techniki i organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorzy Turnieju zadbali o nagrody i upominki dla uczestników zmagań. Udało się je pozyskać dzięki uprzejmości: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Świdnica, Burmistrzowi Gminy Jaworzyna Śl., Dyrekcji Muzeum Techniki i Kolejnictwa w Jaworzynie Śl. oraz Zarządowi  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
Podczas pobytu w naszym mieście młodzież i jej opiekunowie zwiedzili również Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły