Westerplatte znowu do remontu

Westerplatte dzisiaj

W najbliższym czasie ulica Westerplatte w Jaworzynie Śląskiej przejdzie kolejny w tym roku remont. W wyniku kwietniowej „modernizacji” ulicy, przeprowadzonej przez Służbę Drogowa Powiatu Świdnickiego, odsłonięto nawierzchnię z tzw. „kocich łbów”. Jakość tej nawierzchni kwestionowali zarówno mieszkańcy Jaworzyny Śląskiej jak i Rada Miejska, która wystąpiła do Zarządu Powiatu Świdnickiego ze stanowiskiem, w którym wzywała zarządcę drogi do poprawienia jej stanu nawierzchni. Pisaliśmy o tym w miesiącu maju. Świdnickie Starostwo zasłaniało się jednak brakiem środków na gruntowny remont ulicy.

Po wakacjach okazało się, że można dojść do porozumienia w tej sprawie. Na X Sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, w dniu 7 września br. jednogłośnie podjęto uchwałę intencyjną, która pozwala Burmistrzowi Jaworzyny na podpisanie porozumienia ze Starostą Świdnickim na wspólną realizację remontu ulicy Westerplatte oraz części ulicy Wolności.

W ramach przetargu na remont zostanie całkowicie zerwana istniejąca nawierzchnia z kostki brukowej, która zostanie zastąpiona przez nawierzchnię asfaltową. Całość zadania na etapie kosztorysu szacowana jest na 220 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych sfinansuje Powiat Świdnicki, 50 tysięcy złotych Gmina Jaworzyna Śląska. Pozostałe 70 tysięcy, to szacunkowa wartość zabytkowej kostki brukowej, którą będzie mógł zagospodarować wykonawca zadania, wyłoniony w przetargu. Oba samorządy mają nadzieję na obniżenie kosztów remontu właśnie na etapie postępowania przetargowego, które zostanie rozpoczęte jeszcze w miesiącu wrześniu.

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej – Grzegorz Grzegorzewicz – na Sesji Rady Miejskiej wyraził nadzieję, że remont uda się zakończyć na początku listopada br.

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.