Warsztaty edukacyjne „Bezpieczna droga do szkoły”

4 października uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt. „Bezpieczna droga do szkoły” prowadzonych przez pana Roberta Zwardonia – policjanta Posterunku Policji w Jaworzynie Śląskiej.

Najmłodsi  mieli okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych, o bezpiecznym przechodzeniu przez jezdnię oraz o bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Pan Robert zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Uczniowie odpowiadali na zadawane pytania, wykazali ogromną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

źródło: W. Ochman, Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej