W pole po asfalcie

Rolnicy z Milikowic niedługo do swoich pól dojadą wygodnymi, asfaltowymi drogami. Wszystko to, dzięki procesowi scalania gruntów, który w Milikowicach rozpoczął się w lutym 2008 r.

W chwili obecnej, w wyniku prac poscaleniowych zostaną wykonane między innymi: wyasfaltowanie ok. 6,5 km dróg transportu rolnego, likwidacja i rekultywacja około 2,4 km zbędnych dróg dojazdowych,uregulowanie i wyczyszczenie potoku Kotarba na długości 1,9 km, zadrzewienie terenu wokół drogi w kierunku Świdnicy.

Wykonywane obecnie roboty budowlane są realizowane w wyniku przetargu ogłoszonego przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Prace realizuje konsorcjum Świdnickie Przedsiębiorstwo budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. oraz PPUH „Drog-Ziem” ze Stanowic. Łączny koszt prac według przetargu to cztery i pół miliona złotych.

Dzięki scaleniu wioska poprawia nie tylko swoja strukturę agrarną, ale zmieni również swoją infrastrukturę.

źródło: Urząd Miejski, DBGiTR we Wrocławiu.

Podobne artykuły