Ulica Ogrodowa i część ulicy Wolności w Jaworzynie Śląskiej do remontu

Ulica Ogrodowa Jaworzyna Śląska

Jedna z najbardziej zdegradowanych ulic w Jaworzynie Śląskiej, czyli ulica Ogrodowa doczeka się w końcu gruntownej przebudowy. Dolnośląski Urząd Wojewódzki opublikował w dniu dzisiejszym listę zadań kwalifikujących się do dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Jaworzyna Śląska uzyskała dofinansowanie w kwotach 2,1 miliona złotych na przebudowę ulicy Ogrodowej i części ulicy Wolności od nr 26 do granicy miasta, w kierunku wsi Czechy.

Ulica Ogrodowa i Wolności – zakres prac i koszty

W przypadku ulicy Ogrodowej zadanie będzie obejmować przebudowę nawierzchni, budowę chodników oraz miejsc parkingowych oraz wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej. Wartość tego zadania to 2,1 mln złotych, a otrzymane dofinansowanie to blisko 1,5 mln złotych (70%). Prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej jako koszt niekwalifikowany o wartość około 900 tys zł. w całości zostanie sfinansowany ze środków gminnych. Prace drogowe na ulicy Wolności o wartość 920 tys. zł obejmą remont nawierzchni wraz z podbudową. Uzyskane dofinansowanie to kwota 640 tys. zł (70%).

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. 

Droga Jaworzyna Śląska – Bolesławice

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz poinformował także na swoim profilu w mediach społecznościowych o złożeniu wniosku w drugim naborze rządowego programu, na remont drogi Jaworzyna Śląska – Bolesławice, o wartości ponad 2 mln. zł.

źródło: DUW, FB: G. Grzegorzewicz, Ministerstwo Infrastruktury

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.