„Szansa na nowe jutro” po raz piąty

_IGP8932V edycja projektu „Szansa na nowe jutro” dobiegła końca. Jego realizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, a uczestnikami 12-stu mieszkańców naszej gminy, pozostających bez pracy i nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

W spotkaniu podsumowującym wzięli udział zarówno uczestnicy, zaproszeni goście, jak i pracownicy Ośrodka odpowiedzialni za jego realizację – Pani Kierownik Elżbieta Pawlik oraz Monika Stępińska – koordynator projektu. Gminę reprezentowali Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Grzegorzewicz oraz Zastępca Burmistrza Pan Marek Zawisza, którzy pogratulował uczestnikom uzyskania nowych kwalifikacji, a pracownikom Ośrodka podziękował za sprawne prowadzenie całego projektu.

Jego głównym celem było zwiększenie mobilności, kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy, przez zastosowanie wsparcia za pośrednictwem instrumentów aktywnej integracji, takich jak: aktywizacja zawodowa-zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym, aktywizacja edukacyjna – kursy zawodowe, aktywizacja zdrowotna- terapia indywidualna z psychologiem oraz aktywizacja społeczna – tzw. szkolenia miękkie mające na celu zwiększenie umiejętności i kompetencji społecznych.

Tegoroczny projekt ukończyło 11 osób uzyskując kwalifikacje z zakresu:

• „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” -2 osoby
• „Opiekun do dzieci, osób starszych z podstawami języka niemieckiego” – 8 osób

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły