Stypendium „Prymus”

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu stypendialnego „Prymus”. O stypendium mogą się ubiegać osoby, które ukończyły gimnazjum z wyróżnieniem oraz są mieszkańcami gminy Jaworzyna Śląska.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku. Druk wniosku oraz regulamin – Uchwała nr XXXI/32/13 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 maja 2013 r. z późn. zm., w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach programu stypendialnego „Prymus”, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 02 kwietnia 2014 r., poz. 1676), dostępne są w Urzędzie Miejskim, pokój 20 oraz na stronie www.jaworzyna.net.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły