Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

herbUrząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy: zamieszkują na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł /netto/ na osobę.
Więcej informacji na temat możliwości uzyskania stypendium na stronie Urzędu Miejskiego: www.jaworzyna.net.

źródło: UM w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły