Stypendia edukacyjne dla najlepszych uczniów

Szkoła Podstowa w Jaworzynie Śląskiej

Do końca czerwca br. można składać wnioski o stypendia edukacyjne dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klas VII, którzy pobierają naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Warunki, jakie trzeba spełnić, to osiągnięcie wysokich wyników w nauce, na koniec roku szkolnego 2019/2020. Stypendium może zostać przyznane uczniom, którzy uzyskali z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,20 lub zostali finalistami konkursów i olimpiad wiedzy, na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Regulamin programu stypendialnego, wzór wniosku oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej.

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.