Ruszy kanalizacja wsi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA16 lutego 2015r. w WFOŚiGW we Wrocławiu Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz podpisał umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-305/14-00. Projekt dotyczy zadania pod nazwą „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji dla wsi Pastuchów i Piotrowice Świdnickie w aglomeracji Żarów” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa POIŚ 2007 – 2013. Harmonogram zakłada realizację projektu od lutego do grudnia 2015r.

Koszt całkowity projektu to 300 000,00 zł(brutto). Dofinansowanie z UE wynosi 80% kosztów kwalifikowanych (netto) ponad 207 000,00 tys. zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na opracowanie niezbędnej dokumentacji, która umożliwi Gminie złożenie wniosku na nowe inwestycje. W planach jest budowa 5,6 km kanalizacji w miejscowości Pastuchów oraz 2,5 km sieci w Piotrowicach Świdnickich.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły