„Rowerem przez życie”

Przez dwa miesiące w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej realizowany był  program edukacyjny „Rowerem przez życie”. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu była Pani Ewa Grobelna. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci ze szkoły realizowały wiele zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na rower. Program skierowany był do uczniów klas I-VI SP w Jaworzynie Śl., podopiecznych Samorządowego Przedszkola, mieszkańców miasta  i Gminy Jaworzyna Śląska. Swoim patronatem program  objęli: Burmistrz Jaworzyny Śl.  Grzegorz Grzegorzewicz, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, Posterunek Policji w Jaworzynie Śl., patronat medialny przejęły „Rozmaitości Jaworzyńskie”.

Przyjęte cele i treści kształcenia pozwoliły dzieciom przyswoić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, wyposażyły je w umiejętności i nawyki bezpiecznego zachowania, rozwinęły w nich wyobraźnię, myślenie praktyczno – skutkowe, uwagę, orientację przestrzenną i czasową, spostrzegawczość wzrokową i słuchową.

25.04.2012 r. na uroczystym apelu nastąpiło podsumowanie programu. Swoją obecnością uświetnili spotkanie Zastępca Burmistrza Marek Zawisza, Dyrektor WORD Leszek Tkaczyk, Dyrektor SOKiBP Sylwester Bartczak, st. asp. Robert Zwardoń i asp. Grzegorz Sowiński, pielęgniarka Halina Kaniewska, młodszy referent ds. promocji, kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Ziobro. Pani Dyrektor Teresa Gawron zapoznała wszystkich obecnych z istotą programu, następnie Ewa Grobelna przedstawiła sprawozdanie z akcji i przeanalizowała przeprowadzone konkursy, przechodząc do wręczenia licznych nagród dla dzieci – uczestników programu. Na zakończenie Szkolny Klub Bezpieczeństwa wraz z kołem teatralnym zaproponowali gościom i uczniom kabaret – familiadę o bezpieczeństwie.

Więcej na temat działalności SKB i realizacji programu „Rowerem przez życie” na stronie Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej.

Podobne artykuły