Polonistyczna podróż

vcxvcxvxv128 kwietnia słowami znanej piosenki „Ucz, ucz, ucz, ucz się polskiego, na łatwe i na trudne dni…” w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej rozpoczął się Międzyszkolny Konkurs „Polonistyczna podróż”. W rozgrywkach udział wzięły 3 drużyny ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Starym Jaworowie i Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Był to celowo zorganizowany konkurs, w którym występowały wszystkie sposoby poznania ( przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie), zadania pozbawione monotonii i szablonowości, umożliwiały skuteczne oddziaływanie na różne sfery aktywności uczestników. Charakterystyczną cechą tej zabawy dydaktycznej był element współpracy zespołowej.

Uczestnicy zmagali się z zadaniami, które łączyły zabawę ze zdobytą wiedzą polonistyczną. Wspaniale radziły sobie drużyny z rebusomanią, mętlikiem składniowym, zakątkiem ortografii, z królestwem gramatyki, z wyspą zabaw, z baśniowymi puzzlami, z diagramami, wykreślankami, z plątaniną słowną. Wiele emocji dostarczały treści, które wymagały współpracy i tempa pracy. Czas wyznaczały piosenki, które w humorystyczny sposób prezentowały zasady polskiej ortografii.

Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy polonistycznej, wspaniałą współpracę w grupie;  młodzież zintegrowała się i mamy nadzieję, dobrze bawiła. Konkurs potwierdził tezę, że dziecko najlepiej uczy się na przykładach, próbując, eksperymentując i doświadczając. Takie właśnie polonistyczne rozrywki umysłowe są doskonałą okazją do wykazania się przez dzieci dotychczas zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz ich zaangażowaniem w proces nauczania i uczenia się.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie Pan Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, Pan Dyrektor SP w Starym Jaworowie Maciej Plencler i Pani Dyrektor SP w Jaworzynie Śl. Teresa Gawron. Jednym punktem przewagi nad pozostałymi grupami zwyciężyła drużyna SP w Starym Jaworowie. Zwycięski zespół otrzymał, wybrane przez siebie, gry edukacyjne. Pozostałe drużyny także zostały nagrodzone grami edukacyjnymi. Każdy uczestnik otrzymał też ocenę celującą , na którą solidnie „zapracował”.

źródło: Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły