Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

herbJak co roku Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy. Wśród zadań, których realizację Gmina chce powierzyć organizacjom pozarządowym są między innymi: upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach, popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizację imprez, opieka nad osobami potrzebującymi, z chorobą nowotworową, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. W roku 2014 Gmina zwiększyła wsparcie finansowe realizacji  następujących zadań:

* organizacja imprez akcentujących kolejowe tradycje miasta – 18.000,00 zł (w 2013 roku 8.000,00 zł),

* opieka nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami – 9.000,00 zł (w 2013 roku 7.000,00 zł),

* poprawa jakości życia i aktywizację osób starszych z terenu Gminy Jaworzyna Śląska poprzez organizację zajęć sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz organizacji spotkań informacyjno-doradczych i profilaktycznych – 12.000,00 zł (w 2013 roku 5.000,00 zł).

Nowością w kategorii zadań, które Gmina chce wspierać jest wspieranie dyscypliny sportowej – piłki nożnej kobiet. Gmina w 2014 roku planuje przeznaczyć na ten cel 10.000,00 zł.

Organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty do 14 lutego br., a o szczegółach, dotyczących uczestnictwa w konkursie można dowiedzieć się ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej: www.jaworzyna.net.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.