Pieniądze dla NGO

herbJak co roku Gmina Jaworzyna Śląska ogłosiła konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy. W tym roku dla organizacji sektora pozarządowego przeznaczono kwotę 328 300,00 zł. Wśród zadań, których realizację Gmina chce powierzyć organizacjom pozarządowym są między innymi: upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach, popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizację imprez, opieka nad osobami potrzebującymi, z chorobą nowotworową, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.

Organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty do 4 lutego br., a o szczegółach, dotyczących uczestnictwa w konkursie można dowiedzieć się ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej: www.jaworzyna.net.

Podobne artykuły