Nowy wodociąg

Zakończyła się jedna z priorytetowych inwestycji w gminie polegająca na Budowie przesyłowej sieci wodociągowej ze SUW poprzez ul. Węglową i Świdnicką do Jaworzyny Śląskiej. W zakresie zadania była budowa przesyłowej sieci wodociągowej o łącznej długości 3579 m ze Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Węglowej w Jaworzynie Śląskiej do miasta Jaworzyna Śląska i miejscowości Witków oraz wymiana urządzeń hydroforowych w istniejącej sieci wodociągowej.

Celem inwestycji było zapewnienie dostawy wody do miejscowości: Jaworzyna Śląska, Nowy Jaworów, Stary Jaworów, Witków, Milikowice oraz zwiększenie wydajności w istniejącej sieci wodociągowej przy mniejszych kosztach eksploatacji. Wykonawcą przedsięwzięcia, który został wyłoniony poprzez przetarg nieograniczony była firma Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO WOD Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy. Koszt budowy po przetargu to kwota blisko 1 800 000 zł brutto. Obecnie ZGKiM w Jaworzynie Ślaskiej będzie przepinał nowo wybudowaną sieć wodociągową do eksploatacji. Stara sieć przesyłowa, która zlokalizowana jest również na terenach powiatu świdnickiego zostanie wyłączona z eksploatacji na długości 8,5 km.

Gmina otrzymała na dofinansowanie zadania w wysokości 500 000 zł w ramach Programu Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej. Ponadto Gmina pozyskała dodatkowe fundusze z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania, w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2011. Województwo udzieliło dotacji celowej w kwocie 380 349 zł.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.