w

Łatwiej trafisz pod właściwy adres

Na wiejskich terenach Gminy Jaworzyna Śląska pojawiły się estetyczne tabliczki z numerami posesji. Będzie to nie tylko ułatwienie dla zaproszonych gości lub firm dostarczających przesyłki kurierskie. Dla załogi karetek pogotowia, straży pożarnej czy innych służb ratujących życie i dobytek, taka tabliczka może okazać się bezcenna.

W wyniku gwałtownego rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego, w większości miejscowości doszło do przerwania ciągłości numeracji posesji. Powstałe zamieszanie dodatkowo często utrudnia służbom dotarcie pod właściwy adres. Do tej pory często dochodziło do sytuacji, kiedy ratownicy błądzili, poszukując w nocy właściwego budynku, a leżącego często zaledwie kilkadziesiąt metrów od głównej drogi. Po wielu wnioskach sołtysów reprezentujących nasze sołectwa, w końcu sytuacja ulegnie poprawie. Gmina w tym roku przeznaczyła na nowe oznaczenia 21 tysięcy złotych, a zapowiadane jest dodatkowe uzupełnienie tabliczek w miejscach postulowanych przez właścicieli nieruchomości.

Warto przypomnieć, że na właścicielu nieruchomości lub innym podmiocie, które taką nieruchomością władają, ciąży obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku (w niektórych przypadkach również na ogrodzeniu) tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek ten wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, a jego niedopełnienie podlega karze grzywny albo nagany, zgodnie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Napisane przez Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od dekady portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.

Paulina Pastuszek MMP Pruszków

Paulina Pastuszek z medalami MMP w kolarstwie torowym

Żniwa Gmina Jaworzyna Śląska

Trwają żniwa w Gminie Jaworzyna Śląska