„Krusnal bezpieczniak”

IMG_00271Wypadki na wsi z udziałem dzieci nie należą do rzadkości, zapobieganie im poprzez edukację najmłodszych jest jednym z celów KRUS. Najlepsze wyniki osiąga się ucząc poprzez zabawę, stąd zrodził się pomysł na konkurs „Krusnal Bezpieczniak”. Konkurs upowszechnia podstawowe zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz uświadamia dzieciom zagrożenia jakie występują w środowisku wiejskim.

25 października 2013r. w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy odbył się regionalny etap konkursu „Krusnal Bezpieczniak”, pod honorowym patronatem Starosty Świdnickiego, Pana Zygmunta Worsy. Celem konkursu było upowszechnienie zasad bezpiecznej pracy dzieci w gospodarstwie rolnym oraz uświadomienie zagrożeń wypadkowych w środowisku wiejskim.

W konkursie udział wzięło 36 uczestników z powiatu świdnickiego. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami. Szkołę Podstawową z Pastuchowa reprezentowały: Gabriela Broża i Alicja Stelmach, uczennice klasy VI, których opiekunem była Pani Barbara Nowak. Alicja Stelmach została laureatką konkursu, stając na najwyższym podium.

Uczennica będzie reprezentowała nasz region w finale wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 20 listopada 2013 r. we Wrocławiu.

źródło: Szkoła Podstawowa w Pastuchowie

Podobne artykuły