w

Kolejowe zabytki w Jaworzynie Śląskiej zostaną odnowione

Muzeum Jaworzyna Śląska rewitalizacja

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska otrzymała  dofinansowanie z projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Rewitalizacja obejmie trzy unikatowe obiekty: zabytkową lokomotywownię, wieżę ciśnień oraz wagonownię w Jaworzynie Śląskiej. Dodatkowo odbudowana zostanie zapadnia kolejowa na terenie Muzeum w Jaworzynie Śląskiej.

Wszystko w ramach projektu „Zabytki przemysłowe pogranicza otwierają swoje podwoje dla zwiedzających”, który w Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej realizuje Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska wspólnie z Muzeum starých strojů a technologií w czeskim Žamberku. Projekt dofinansowany jest ze środków unijnych. Całkowita wartość projektu to 2.184.679,18 euro, w tym współfinansowanie ze środków EFRR to 1.831.863,41 euro.

Realizowany projekt ma zachęcić turystów do poznawania regionu dawnego przemysłowego pogranicza, w tym na terenie Dolnego Śląska, oraz zwiększyć atrakcyjność regionu i utrwalać wiedzę na temat materialnego dziedzictwa wyjątkowych obiektów poprzemysłowych po polskiej i czeskiej stronie – mówi Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej.

Termin wykonania prac planowany jest na koniec 2022 roku. Ogłoszono przetarg na wyłonienie prac remontowych. Oferty można składać do 9 marca (szczegóły: https://www.muzeatechniki.pl/interreg/). Równolegle do prac prowadzonych w ramach projektu gmina Jaworzyna Śląska zamierza wykonać oświetlenie terenu oraz, wspólnie ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego, nowe przyłącza wodno-kanalizacyjne. 

źródło: Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej

Napisane przez Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od dekady portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.

Franz Becker Platz w Königszelt, Jaworzyna Śląska

Königszelt przed II wojną światową. Brunatna rzeczywistość? Część I

Hanna Sułek judo medal

Brązowy medal Hanny Sułek MDŚ w judo