Kolejna przebudowa Westerplatte

W dniu 18.10.2011r. wyłoniona w drodze przetargu firma Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. rozpoczęła prace polegające na usunięciu całej kostki kamiennej z ul. Westerplatte i ul. Wolności do wiaduktu kolejowego i ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej.

W pierwszym etapie prac zostanie usunięta kostka, po czym zostanie wykonana podbudowa, regulacja studzienek deszczowych, a następnie zostanie ułożona pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej grubości 4cm.

Kolejny etap prac obejmie usuwanie kostki kamiennej na odcinku od księgarni do wiaduktu.

Po usunięciu kostki zostanie wykonana podbudowa i ułożona pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej.

Trzecim i ostatnim etapem prac będzie wykonanie na całym przebudowywanym odcinku drugiej i ostatniej warstwy asfaltu grubości 4cm, tzw. warstwy ścieralnej.

Z uwagi na to, że przejazd pod wiaduktem jest jedynym połączeniem obu stron naszego miasta, przez najbliższe kilka dni należy się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.