w

Ponad 8 milionów złotych na inwestycje w gminie

Inwestycje FIL Jaworzyna Śląska

8,3 miliony złotych pozyskała gmina Jaworzyna Śląska z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostaną przeznaczone na przebudowę chodników, budowę placów zabaw we wszystkich miejscowościach, poprawę bezpieczeństwa i ochronę wody pitnej, przebudowę budynku Urzędu Miejskiego.

Największe dofinansowanie w regionie

Rozstrzygnięto właśnie konkursy realizowane w ramach II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Jaworzyna Śląska pozyskała dofinansowanie aż czterech zadań, uzyskując tym samym najwyższe wsparcie finansowe wśród wszystkich gmin subregionu wałbrzyskiego. Nie byłoby ono możliwe, gdyby nie efektywna współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, parlamentarzystami i samorządowcami – Michałem Dworczykiem, Marcinem Gwóździem, Ireneuszem Zyską, Wojciechem Murdzkiem, Jarosławem Kresą, Grzegorzem Macko oraz Arturem Fiołkiem. 

To bardzo ważne i długo wyczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Ponad 8 milionów, które pozyskaliśmy, nie tylko mobilizuje do dalszej pracy na rzecz naszej gminy, ale pokazuje, że najlepsze efekty osiąga się dzięki współpracy. Za to wsparcie dziękujemy

burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane przy użyciu środków z FIL?

3 miliony 300 tysięcy złotych będzie kosztować utworzenie stref rekreacyjno-sportowych w szesnastu lokalizacjach na terenie gminy: Nowicach, Pastuchowie, Nowym Jaworowie, Witkowie, Czechach, Tomkowej, Bagieńcu, Pasiecznej, Milikowicach, Piotrowicach Świdnickich oraz Jaworzynie Śląskiej. Inwestycja obejmie remonty, rozbudowę i przebudowę istniejących placów zabaw, budowę siłowni zewnętrznej oraz stref workout, co pozytywnie wpłynie na rozwój aktywności społeczności lokalnej.

Kolejnym zadaniem, na które gmina pozyskała dofinansowanie, jest przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową oświetlenia przejść dla pieszych w Jaworzynie Śląskiej na ulicach: Wolności i Powstańców Śląskich. Realizacja projektu nie tylko wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, ale też ułatwi dostęp do instytucji publicznych. Na ten cel gmina pozyskała 730 tys. złotych.

2 miliony 700 tys. złotych zostanie przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa i ochrony źródeł wody pitnej wraz z zapewnieniem jakości i ciągłości jej dostarczania dla mieszkańców gminy Jaworzyna Śląska. Inwestycja obejmie m.in. wykonanie odwiertu wraz z uzbrojeniem studni głębinowej, likwidację nieczynnych studni, wymianę starych sieci wodociągowych, modernizację Stacji Uzdatniania Wody, likwidację starych zbiorników wody pitnej i budowę czterech nowych. Realizacja projektu pozwoli w sposób kompleksowy zabezpieczyć źródła wody pitnej, jej wydobycie, uzdatnianie i dystrybucję w bezpiecznych warunkach sanitarnych z SUW do mieszkańców gminy.

Przyznano także środki na przebudowę pozostałej części budynku Urzędu Miejskiego, znajdującego się przy ul. Powstańców 3. Obecnie pracownicy urzędu świadczą pracę w dwóch budynkach, co niejednokrotnie zmusza mieszkańców do odwiedzenia obu miejsc w celu załatwienia konkretnej sprawy. Docelowo w budynku przy ul. Powstańców 3 mają się znajdować wszystkie referaty oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Na to zadanie pozyskano 1,5 miliona złotych.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast jako wsparcie finansowe w dobie pandemii koronawirusa. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Napisane przez Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od dekady portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.

Szkoła Podstawowa w Pastuchowie dzień patrona

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Pastuchowie

JALPH Jaworzyna Śląska

Startują zapisy do XVIII edycji JALPH