w

Jakie inwestycje w 2021 roku?

inwestycje

Podczas ostatniej sesji w 2020 roku, w poniedziałek 28 grudnia, radni gminy Jaworzyna Śląska uchwalili przedstawiony przez burmistrza budżet na 2021 r. 11,5 miliona złotych zabezpieczono w nim na szereg inwestycji, w tym m.in. na poprawę i ochronę bezpieczeństwa wody pitnej.

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Grzegorz Grzegorzewicz.

Rok 2020, w związku z pandemią, przyniósł ubytki w budżecie gminy w wysokości około 3 milionów złotych. Jaki będzie to miało wpływ na budżet 2021 r., do końca nie wiadomo, dlatego z rozwagą planowaliśmy wydatki, a także ostrożnie przyjęliśmy założenia po stronie dochodów. Niemniej sytuacja, jaką obserwowaliśmy w ostatnim kwartale tego roku, związana ze sprzedażą terenów przemysłowych i pozyskaniem ponad 8 milionów złotych na inwestycje, pozwala nam patrzeć na przyszłe miesiące z ostrożnym optymizmem.

Poprawa jakości wody, place zabaw i strefy workout, remonty i przebudowy

8,3 miliona złotych będą kosztować projekty, na realizację których gmina w grudniu 2020 r. pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

 • poprawa bezpieczeństwa i ochrona wody pitnej – 2,7 mln zł,
 • budowa placów zabaw we wszystkich miejscowościach – 3,3 mln zł,
 • przebudowa budynku  Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców 3 – 1,5 mln zł,
 • remonty chodników – 730 tys. zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Nazimek

Ten rok i przyszły z całą pewnością zakończa się na minusie w wielu gminach. My dzisiaj podejmujemy bardzo ambitny plan inwestycyjny, gdy warunki przez wzgląd na pandemię nie są sprzyjające. A my mamy zaplanowane ponad 20 proc. środków w budżecie na inwestycje. To bardzo dużo. To kwota, która pozwoli naszej gminie się rozwijać. Są to bardzo ważne inwestycje, długo wyczekiwane przez mieszkańców, które podniosą poziom ich bezpieczeństwa. Szczególnie ważna jest ochrona wody pitnej. Przypomnę nasze starania, by poprawić stan wody. Od roku wszyscy wspólnie szukaliśmy rozwiązań i środków, żeby się tym tematem zająć. Była to dla nas kluczowa sprawa, która nas wszystkich jednoczyła. Prosiliśmy burmistrza o pomoc w pozyskaniu środków. Teraz mamy 2,7 miliona na tę inwestycję. Bez tych środków nie mielibyśmy możliwości tak szybkiego reagowania.

Remont drogi, świetlicy, dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Poza zadaniami realizowanymi w ramach dofinansowania z FIL, wśród inwestycji, które będą prowadzone przy bardzo wysokim poziomie dofinansowania zewnętrznego, zaplanowano:

 • remont drogi Jaworzyna Śląska – Bolesławice – 1,2 mln zł (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych blisko 900 tys. zł),
 • wymianę źródeł ciepła – 200 tys. zł (środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych),
 • remont świetlicy wiejskiej w Czechach – 440 tys. zł (dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania „Szlakiem Granitu”),
 • budowę wiaty na boisku w Piotrowicach Świdnickich 43 tys. 570 zł (dofinansowanie Fundusz Sołecki).

Wymieniony powyżej zadania mają zapewnione finansowanie w 2021 roku, więc możemy spodziewać się ich rychłej realizacji.

Co w dalszych planach Gminy?

Gmina Jaworzyna Śląska zabezpieczyła też środki na przygotowanie dokumentacji projektowych. Dotyczą one:

 • rozbudowy Samorządowej Przychodni Zdrowia o Centrum Rehabilitacji (34 tys. zł),
 • przebudowy budynku przy ul. Wolności 9 (starego budynku Urzędu Miejskiego) na mieszkania (34 tys. zł),
 • stworzenia Centrum Rekreacji i Integracji Społeczności Wiejskiej w miejscowości Pastuchów (38,5 tys. zł).

Urząd Miejski zamierza zabiegać o pozyskanie dofinansowania na te zadania w ramach środków rządowych, wojewódzkich i unijnych. Niemniej już teraz czynione są starania, aby zapewnić środki na zabezpieczenie wkładu własnego, niezbędnego do realizacji tych inwestycji.

Kanalizacja w Pastuchowie i scalenie w Piotrowicach

W 2021 roku będą także realizowane kolejne dwa duże zadania – budowa kanalizacji w Pastuchowie (8 mln zł) i rozpoczęcie prac poscaleniowych na terenie Piotrowic (8 mln złotych).

Wśród zaplanowanych zadań na 2021 r. znalazło się też wiele innych mniejszych, ale równie ważnych dla mieszkańców, m.in. w zakresie oświetlenia, małej architektury. Wyzwaniem będzie niewątpliwie dalszy rozwój terenów inwestycyjnych, co wpłynie na dodatkowe dochody podatkowe, jak i na utworzenie nowych miejsc pracy. Trwają oczekiwania na rozstrzygnięcia złożonych wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – na remont ulicy Kościuszki (koszt 5,4 mln zł) oraz drogi w Starym Jaworowie (koszt 1,6 mln zł).  Realizacja tych zadań uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania.

Uchwała w sprawie budżetu została przyjęta większością głosów. 9 radnych było za, 5 – przeciw. Za przyjęciem budżetu głosowali: Artur Nazimek, Sebastian Grajaszek, Wiesław Dybeł, Adrianna Kotów-Jędras, Barbara Chromy, Marian Gawron, Romuald Madaj, Sylwester Terpic. Przeciwko byli: Anna Szczepaniak-Jaroszewska, Marcin Kantor, Grażyna Bugajska, Mariusz Więcek i Wojciech Syntyrz.

Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz

Pomimo szeregu zaplanowanych inwestycji rozwiązujących problemy naszych mieszkańców, a także pozwalających na dalszy rozwój gminy, budżet nie uzyskał powszechnej akceptacji. Zadziwiające jest to, że przeciwko głosowali radni, w okręgach których planowane są duże, milionowe, długo oczekiwane zadania. Głosowanie przeciwko budżetowi to głosowanie przeciwko tym inwestycjom.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Napisane przez Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od dekady portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.

X Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych

Gminne jasełka i kolędowanie, zagrała WOŚP

MKS Karolina Górnik Wałbrzych

Plan sparingów MKS Karolina