w

III etap znoszenia ograniczeń, co zmieni się w gminie?

Koronawirus Jaworzyna Śląska
Koronawirus Jaworzyna Śląska

Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższony został limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja możliwe będą bezpośrednie konsultacje z nauczycielami dla maturzystów i uczniów ósmych klas. Przywrócona zostanie opieka nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Co się zmieni w Gminie Jaworzyna Śląska, w najbliższym czasie, wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Od 18 maja:

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej (oba budynki) zostanie otwarty dla interesantów w dotychczasowych godzinach, tj. od 7.30 do godz. 15.30. Uprasza się jednak o:
– zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oraz pracownikami. W obu budynkach na podłogach pojawią się naklejki pomagające zachować odpowiednią odległość. Nie twórzmy niepotrzebnych kolejek na niewielkiej powierzchni;
– dezynfekowanie rąk po wejściu do budynków. W tym celu wystawione zostaną środki od dezynfekcji oraz jednorazowe rękawiczki;
– rozważenie posługiwania się własnymi przyborami do pisania;
– przychodzenie z już wypełnionymi dokumentami. Wizytę w budynkach można ustaleniami telefonicznymi lub przez internet, tak by wizyta w urzędzie trwała jak najkrócej.
– korzystanie z kontaktu elektronicznego, telefonicznego oraz skrzynki na listy zamontowanej na drzwiach budynku przy ul. Wolności 9.

Szkoły, przedszkola, żłobek

– przywrócona została możliwość realizowania opieki nad dziećmi. Decyzję o oddaniu dzieci pod opiekę podejmują indywidualnie rodzice. Placówki funkcjonują w rygorze uwzględniającym przede wszystkim wytyczne sanitarne oraz obowiązujące przepisy i aktualną sytuację epidemiczną. Równocześnie przygotowują się do zmian zapowiedzianych w kolejnych etapach.

Boiska i obiekty sportowe

– zwiększony zostanie limit osób ćwiczących na otwartych obiektach sportowych oraz wprowadzona zostanie możliwość organizacji na nich zajęć. Na otwartych obiektach sportowych: na stadionie, boiskach, orliku, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów), natomiast na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów). Boisko piłkarskie może być podzielone na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów) – co dotyczyć może zorganizowanych zajęć sportowych. W przypadku zajęć zorganizowanych za przestrzeganie zasad sanitarnych odpowiedzialni są ich organizatorzy oraz uczestnicy. Nie można będzie korzystać z szatni ani węzłów sanitarnych.

Place zabaw nadal pozostają zamknięte.

Od 25 maja:

– będzie możliwe prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej. W związku z tym w najbliższych dniach szkoły będą pytać rodziców o podjętych w tym zakresie decyzjach, tak by placówki były odpowiednio przygotowane;

– wprowadzona zostanie możliwość konsultacji (indywidualnych lub w małych grupach) dla ósmoklasistów z nauczycielami w szkołach, w zakresie przedmiotów zdawanych na egzaminach.

Od 1 czerwca:

– będzie możliwość odbycia konsultacji w szkołach z nauczycielami, dla pozostałych uczniów, ze wszystkich przedmiotów.

Pamiętajmy jednak o podstawowych zasadach bezpieczeństwa: zachowujmy 2-metrową odległość od innych osób w przestrzeni publicznej, obowiązkowo zasłaniajmy nos i usta w miejscach publicznych. Podawane daty są zależne od rozwoju sytuacji i obowiązujących powszechnie przepisów i wytycznych. O następnych krokach mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, Bieżące informacje na temat epidemii koronawirusa i choroby COVID-19,

Napisane przez Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od dekady portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.

Projekt Bolesławice historia

Ponad 200 eksponatów z Gminy Jaworzyna Śląska

Zbiórka krwi Jaworzyna Śląska

Zbiórka krwi 20 maja