I sesja nowej Młodzieżowej Rady Miejskiej

mrm_nowa24 kwietnia 2015 r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uroczystego otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Artur Nazimek. Na sesję oprócz młodych radnych, przybył Burmistrz Jaworzyny Śląskiej Pan Grzegorz Grzegorzewicz oraz Radna Adrianna Kotów – Jędras.

Nowi radni (Nikola Wardziak, Piotr Kubryński, Michał Pawelski, Aleksandra Fabian, Marta Juszczyk, Marek Oracz i Paweł Wizner) złożyli uroczyste ślubowanie, a także otrzymali z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej i Pana Burmistrza zaświadczenia o wyborze na Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W toku głosowania wybrano także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej. Zostali nimi Nikola Wardziak i Marta Juszczyk.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły