Gmina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych

Gmina Jaworzyna Śląska rozstrzygnęła konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy, ogłoszony przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej 29 stycznia 2019 r.

Herb Jaworzyny Śląskiej

W wyniku rozpatrzenia złożonych ofert, w Gminie Jaworzyna Śląska zostały wybrane oferty następujących podmiotów oraz określona została wysokość dotacji na wsparcie realizacji następujących zadań:

K1-1/2019 Konkurs na zadanie
Szkolenia sportowe, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i klas gimnazjum.

Wybrano oferty:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Karolinka”
  ul. Mickiewicza 9
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji na 2019 r. wynosi 11 000,00 zł
 2. Uczniowski Klub Sportowym „Koloryt”
  ul. Wyzwolenia 22
  58-115 Pastuchów
  Przyznana kwota dotacji na 2019 r. wynosi 3 000,00 zł

K2-1/2019 Konkurs na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój w zakresie kolarstwa.

Wybrano ofertę:

 1. Miejski Klub Sportowy „Karolina”
  ul. Sportowa 1
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji na 2019 r. wynosi 33 000,00 zł

K3-1/2019 Konkurs na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną oraz zarządzanie obiektami sportowymi na wsiach poprzez ich bieżące utrzymanie i konserwację. Organizacja zajęć na terenach wiejskich w okresie marzec-czerwiec 2019 r.

Wybrano ofertę:

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy
  ul. Powstańców 3
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji w okresie marzec – czerwiec 2019 r., wynosi 90 000,00 zł

K4-1/2019 Konkurs na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w tenisie stołowym.

Wybrano ofertę:

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy
  ul. Powstańców 3
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji na 2019 r., wynosi 10 000,00 zł

K5-1/2019 Konkurs na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w piłce nożnej (wszystkie kategorie wiekowe i klasy rozgrywkowe) oraz judo (wszystkie kategorie wiekowe). Organizacja zajęć na terenie miasta w okresie marzec-czerwiec 2019 r.

Wybrano ofertę:

 1. Miejski Klub Sportowy „Karolina”
  ul. Sportowa 1
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji w okresie marzec – czerwiec 2019 r., wynosi 73 000,00 zł.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły