Gmina przyznała dotacje dla organizacji pozarządowych

Herb Jaworzyny Śląskiej

Gmina Jaworzyna Śląska rozstrzygnęła konkursy ofert na realizację zadań publicznych gminy, ogłoszony przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej 29 stycznia 2019 r.

Herb Jaworzyny Śląskiej

W wyniku rozpatrzenia złożonych ofert, w Gminie Jaworzyna Śląska zostały wybrane oferty następujących podmiotów oraz określona została wysokość dotacji na wsparcie realizacji następujących zadań:

K1-1/2019 Konkurs na zadanie
Szkolenia sportowe, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i klas gimnazjum.

Wybrano oferty:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Karolinka”
  ul. Mickiewicza 9
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji na 2019 r. wynosi 11 000,00 zł
 2. Uczniowski Klub Sportowym „Koloryt”
  ul. Wyzwolenia 22
  58-115 Pastuchów
  Przyznana kwota dotacji na 2019 r. wynosi 3 000,00 zł

K2-1/2019 Konkurs na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój w zakresie kolarstwa.

Wybrano ofertę:

 1. Miejski Klub Sportowy „Karolina”
  ul. Sportowa 1
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji na 2019 r. wynosi 33 000,00 zł

K3-1/2019 Konkurs na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w piłkę nożną oraz zarządzanie obiektami sportowymi na wsiach poprzez ich bieżące utrzymanie i konserwację. Organizacja zajęć na terenach wiejskich w okresie marzec-czerwiec 2019 r.

Wybrano ofertę:

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy
  ul. Powstańców 3
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji w okresie marzec – czerwiec 2019 r., wynosi 90 000,00 zł

K4-1/2019 Konkurs na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w tenisie stołowym.

Wybrano ofertę:

 1. Gminny Ludowy Klub Sportowy
  ul. Powstańców 3
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji na 2019 r., wynosi 10 000,00 zł

K5-1/2019 Konkurs na zadanie
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych w piłce nożnej (wszystkie kategorie wiekowe i klasy rozgrywkowe) oraz judo (wszystkie kategorie wiekowe). Organizacja zajęć na terenie miasta w okresie marzec-czerwiec 2019 r.

Wybrano ofertę:

 1. Miejski Klub Sportowy „Karolina”
  ul. Sportowa 1
  58-140 Jaworzyna Śląska
  Przyznana kwota dotacji w okresie marzec – czerwiec 2019 r., wynosi 73 000,00 zł.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.