Gmina przyznała dotacje dla NGO

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, który został ogłoszony 23 lutego 2012 roku przez Gminę Jaworzyna Śląska, w 2012 roku następujące zadania otrzymają wsparcie finansowe:

1. Organizacja wyścigu w kolarstwie górskim na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Wybrano ofertę Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, przyznana dotacja wynosi 4 000 zł .

2. Organizacja procesu szkolenia sportowego dla dzieci szkół podstawowych na wsiach.

Wybrano ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koloryt” w Pastuchowie, przyznana dotacja wynosi 4 000 zł .

3. Organizacja zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza.

Wybrano ofertę Niezależnego Stowarzyszenia Wędkarskiego w Jaworzynie Śląskiej, przyznana dotacja wynosi 2 500 zł .

4. Popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego dla dzieci i młodzieży z Gminy Jaworzyna Śląska.

Wybrano ofertę Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, przyznana dotacja wynosi 5 000 zł.

5. Rozwój współpracy z gminami partnerskimi poprzez kulturę i sport dzieci i młodzieży.

Wybrano ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karolinka” w Jaworzynie Śląskiej, przyznana dotacja wynosi 1 500 zł.

6. Wspieranie organizacji imprez o charakterze ponadgminnym, akcentującej kolejowe tradycje miasta Jaworzyna Śląska.

Wybrano ofertę Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, przyznana dotacja wynosi 3 000 zł.

7. Organizacja opieki nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami nowotworowymi.

Wybrano ofertę Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy, przyznana dotacja wynosi 7 000 zł.

8. Organizacja zajęć rekreacyjno – kulturowych dla dorosłych mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska.

Wybrano ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Terenowy w Jaworzynie Śląskiej, przyznana dotacja wynosi 4 000 zł.

9. Wsparcie organizacji imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowych na terenie wiejskim.

W ramach otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania nie złożono żadnej oferty. Nastąpiło unieważnienie konkursu na to zadanie, zgodnie z art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podobne artykuły