E-usługi – ankieta dla mieszkańców

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej podejmuje próbę pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej na rozwój e-usług publicznych, poprawę procesu obsługi mieszkańców w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Aby trafnie ocenić potrzeby mieszkańców w tym zakresie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety. Wypełniając ankietę prosimy o postawienie znaku „X” przy jednej lub kilku wybranych odpowiedziach.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://goo.gl/forms/dSzIj2Sdp

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły