Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

fotowoltaika kopiaBurmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje, że gmina planuje ubiegać się w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków RPO WD na Prosumenckie Instalacje Fotowoltaiczne (działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych). Działanie polega na kompleksowym wykonaniu przez gminę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Konkurs ogłoszony będzie w styczniu 2016 r. i zostanie skierowany tylko dla właścicieli domków jednorodzinnych.

Założeniem Projektu jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych. Umiejscowienie i montaż instalacji w innych miejscach lub elementach budynku mieszkalnego (np.: na ścianach lub na konstrukcji wolnostojącej), będzie dopuszczane tylko w szczególnych przypadkach.

Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać dofinansowanie do 85% ze środków unijnych na zakup i montaż mikroinstalacji. Każdy uczestnik będzie musiał ponieść wydatki związane z :
– 15% wkład własny
– podatek VAT
– koszt audytu energetycznego oraz ubezpieczenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców terenów naszej gminy na spotkanie, podczas którego zostaną omówione szczegóły dotyczące realizacji projektu.
Spotkanie to odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015r. o godz. 19:00 w sali na Stadionie Miejskim
w Jaworzynie Śląskiej ul. Sportowa 1.

Na stronie internetowej www.jaworzyna.net do pobrania dostępne są:
1) Regulamin uczestnictwa.
2) Wniosek o uczestnictwo mieszkańca gminy Jaworzyna Śląska w projekcie.
3) Wzór umowy z Gminą – dostępny będzie od 09.12.2015 r.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły