Dodatkowe środki na edukację w Gminie Jaworzyna Śląska

Szkoła Podstowa w Jaworzynie Śląskiej

Gmina Jaworzyna Śląska pozyskała kolejne fundusze unijne na działania edukacyjne.  W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski przekaże 787 981,87 zł na projekt „Efektywna edukacja – czyli wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów/uczennic z trzech szkół podstawowych Gminie Jaworzyna Śląska”. Działania będą realizowane od lipca 2019 roku do czerwca 2021 roku. Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie 829 505,00 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów trzech szkól podstawowych z terenu gminy osiągających najsłabsze wyniki w nauce. Zaplanowane zajęcia dodatkowe poświęcone zostaną rozwijaniu kompetencji kluczowych w tym nauczania eksperymentalnego matematyki, przedmiotów przyrodniczych, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskane środki pozwolą na zapewnienie pomocy dydaktycznych dla zajęć specjalistycznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych i przyczynia się do wzrostu szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Jaworzyna Śląska.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

nv-author-image

Sylwester Bartczak

Portal www.jaworzynka.info prowadzę od października 2010 r. w ramach prywatnej pasji do dziennikarstwa, fotografii i dostępnego wolnego czasu. Od prawie dekady lat portal jest częścią historii lokalnej społeczności Gminy Jaworzyna Śląska i cieszę się, że stał się kroniką wydarzeń ostatnich lat. Mam nadzieję, że przeglądanie tej strony sprawia wszystkim osobom kochającym Gminę Jaworzyna Śląska dużo radości.