Będzie nowy samochód dla OSP Jaworzyna Śląska

Gmina Jaworzyna Śląska w porozumieniu z innymi jednostkami samorządowymi z Województwa Dolnośląskiego będzie realizowała projekt „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

W ramach tego zadania zakupiony zostanie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Jaworzynie Śląskiej. Koszt realizacji zadania to 800 tysięcy złotych, z czego 510 tysięcy złotych będzie stanowić dotacja unijna, natomiast wkład własny gminy to kwota jedynie 290 tysięcy złotych.

Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz podkreślił, że będzie to już kolejny nabyty samochód ratowniczo-gaśniczy.W ostatnim okresie zakupione zostały pojazdy dla jednostek OSP w Piotrowicach, Nowicach, Bolesławicach, w zeszłym roku w Pastuchowie,  planuje się także doposażenia jednostki w Pasiecznej. „Powyższe inwestycje w sposób zdecydowany przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy”- dodaje Burmistrz.

źródło: Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej

Podobne artykuły