8 milionów złotych na scalenie w Czechach i Pasiecznej

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej nastąpiło podpisanie umów scaleniowych pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Starostwami: Świdnickim, Wołowskim oraz Polkowickim.

W uroczystym podpisaniu umów wziął udział Wicemarszałek Województwa Pan Marcin Gwóźdź wraz z Dyrektorami UMWD Pawłem Czyszczoniem i Grzegorzem Sudołem oraz przedstawiciele dolnośląskich powiatów, a także gmin, na terenie których zostaną przeprowadzone prace scaleniowe: Chocianów, Wołów – Burmistrz Dariusz Chmura, gm. Świdnica Pani Wójt Teresa Mazurek oraz Jaworzyna Śląska Burmistrzowie Grzegorz Grzegorzewicz i Marek Zawisza.

Celem scalenia gruntów jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu, a także uregulowanie sytuacji prawnej gruntów. W ramach tego programu, zostaną wybudowane drogi do pól o nawierzchni asfaltowej, a także droga, która skomunikuje Czechy i Pasieczną.

Zadanie o wartości całkowitej – 8 milionów 50 tysięcy złotych, pokryte w całości jest ze środków zewnętrznych, z czego 5,12 mln zł stanowią środki pochodzące z refundowanych dotacji unijnych, a pozostałą część przekaże Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Gmina Jaworzyna Śląska jest dolnośląskim liderem jeżeli chodzi o prace scaleniowe. To już trzecia procedura scalenia gruntów, która przeprowadzona zostanie na terenie naszej gminy. W poprzednich latach taki proces zastał zakończony w Milikowicach, właśnie trwa proces scaleniowy we wsi Piotrowice Świdnickie i w części Pastuchowa.

Chociaż idea scalania gruntów ukierunkowana jest głównie na poprawę gospodarowania w rolnictwie, beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Gminy, także miast. Przykładem mogą być wspomniane Milikowice, gdzie asfaltowe drogi wykonane w ramach scalenia często służą celom rekreacyjnym.