Wydawcą serwisu internetowego jaworzynka.info jest Sylwester Bartczak, ul. Traugutta 5, 58-140 Jaworzyna Śląska. Kontakt z wydawcą odbywa się poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem redakcja@jaworzynka.info.

Zakres stosowania

Państwa dostęp do witryny i korzystanie z jej zasobów podlega wskazanym poniżej Warunkom korzystania z serwisu internetowego. Uzyskując dostęp do zasobów serwisu jaworzynka.info i korzystając z jego zasobów, akceptują Państwo treść Warunków korzystania w całości i bez zastrzeżeń.

Prawa własności intelektualnej

Poza materiałami informacyjnymi, pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych, w tym poprzez formularz „Prześlij .info” oraz jeśli nie stwierdzono inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczanych w serwisie jaworzynka.info, w tym między innymi tekstów, obrazów, materiałów audiowizualnych (zwanych dalej „Informacjami”), należą do Wydawcy.

Serwis i udostępniane w nim Informacje mogą być kopiowane, odtwarzane, ponownie publikowane, wgrywane, zamieszczane w Internecie, przesyłane oraz rozpowszechniane w celach niekomercyjnych, z zastrzeżeniem, że nie będą Państwo w żaden sposób modyfikować Informacji i będą Państwo przestrzegać wszelkich zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych praw majątkowych, zwłaszcza prawidłowego oznaczenia materiałów informacyjnych.

Użycie komercyjne materiałów zamieszonych w serwisie jaworzynka.info jest możliwe po uzyskaniu wcześniejszej zgody Wydawcy.

Prawa autorskie do informacji przesyłanych przez zarejestrowanych Użytkowników serwisu poprzez formularz „Prześlij .info” należą do tych użytkowników. Przesyłając każdorazowo informację przy użyciu formularza „Prześlij.info”, Użytkownik udziela Wydawcy jednorazowej zgody na publikację na czas nieokreślony przesłanych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231).

Informacje oraz odpowiedzialność

Informacje w serwisie jaworzynka.info są udostępniane nieodpłatnie i wyłącznie w celach informacyjnych. Udostępnienie Informacji nie ustanawia żadnej relacji biznesowej ani innej relacji polegającej na świadczeniu profesjonalnych usług pomiędzy Państwem a Wydawcą.

Informacje pochodzące od osób trzecich

Informacje pochodzące od osób trzecich są wyrazem osobistych poglądów tych osób trzecich. Link wychodzące zamieszczone w witrynie mogą odsyłać użytkowników do serwisów lub stron internetowych, którymi Wydawca nie administruje.

Korzystanie z Informacji udostępnianych w witrynie jaworzynka.info, do których odsyła serwis internetowy, odbywa się na Państwa własne ryzyko.

Przesyłanie niechcianych treści

Wydawca nie przyjmuje do publikacji w serwisie niechcianych treści, wykraczających poza ogólnie przyjęte normy zachowań społecznych lub naruszających obowiązujące prawo.

Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowy w serwisie jaworzynka.info odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych] z dnia 27 kwietnia 2016 r. [Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1].

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych zawiera Polityka Prywatności.