Przygotowania ruszyły – 28 Finał WOŚP w Jaworzynie Śląskiej

28 Finał WOŚP w Jaworzynie Śląskiej! Już teraz zapraszamy chętnych do pomocy przy organizacji kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworzynie Śląskiej! Sztab WOŚP w Jaworzynie Śląskiej organizują, ponownie jak podczas 27 Finału: Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej oraz Klub Młodzieżowy w Jaworzynie Śląskiej. Zapraszamy chętnych do organizacji 28 Finału…

Czytaj dalej

Nowe władze OSP

30 września w Samorządowym Ośrodku Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej spotkali się druhny i druhowie z całej gminy. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowej działalności oraz wybory nowego zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP RP. Na spotkaniu obecni byli członkowie ustępującego zarządu: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Ryszard Wikliński, Komendant Powiatowy PSP w Świdnicy Tomasz Szuszwalak ,Burmistrz…

Czytaj dalej

Kolejne nadzwyczajne zebranie

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” informuje, iż w dniu 08.03.2011r. o godz. 18:00- I termin, godz. 18:20- II termin w Sali widowiskowej SOK i BP w Jaworzynie Śląskiej odbędzie się Walne Zebranie członków MKS „Karolina” poświęcone m. in. zmianie Statutu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Informacja Prezesa Zarządu o powodach wprowadzenia zmian w Statucie. 4.…

Czytaj dalej

Nowe władze w Miejskim Klubie Sportowym

Podczas nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w dniu 24 stycznia br. zmienił się Zarząd stowarzyszenia. Na zebranie licznie przybyli nie tylko członkowie klubu, ale także kibice i sympatycy sportu, wypełniają stadionową kawiarnię po brzegi. Po krótkich wypowiedziach przedstawicieli dotychczasowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, którzy podziękowali za dotychczasową współpracę członkom klubu, kibicom oraz władzom gminy przystąpiono do procedury…

Czytaj dalej

Nadzwyczajne Walne Zebranie MKS Karolina

Komisja Rewizyjna Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” na dzień 24 stycznia 2011 roku zwołała nadzwyczajne Walne Zebranie członków klubu. Wszystko to w związku z rezygnacją obecnego Zarządu Klubu.  Zebranie rozpocznie się o godzinie 17:00 w kawiarni obiektu przy ulicy Sportowej. Porządek zebrania: 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków 3. Wybór nowego Zarządu…

Czytaj dalej

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Dobiegają końca kadencje obecnych sołtysów i rad sołeckich. W związku z tym od dnia 18 stycznia br. Gmina Jaworzyna Śląska organizuje spotkania, podczas których zostaną wyłonieni nowi przedstawiciele władz sołeckich. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.jaworzyna.net) można zapoznać się z harmonogramem zebrań wiejskich w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy – sołectwa.…

Czytaj dalej