Gminne stypendia i nagrody dla uzdolnionych

Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. informuje o możliwości składania wniosków na „Stypendia oraz nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji, kultury i sportu” do 31 stycznia 2014 roku. Stypendia lub nagrody pieniężne mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne osiągnięcia w edukacji, kulturze i sporcie, zamieszkałym na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. O stypendia lub nagrody mogą ubiegać…

Czytaj dalej

Stypendia dla zdolnych

Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. informuje o możliwości składania wniosków na „Stypendia oraz nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji, kultury i sportu” do 31 stycznia 2013 roku. Stypendia lub nagrody pieniężne mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne osiągnięcia w edukacji, kulturze i sporcie. We wnioskach o udzielenie stypendium lub nagrody pieniężnej dla niepełnoletniego ucznia prosi…

Czytaj dalej

Stypendia 2012/2013

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy: zamieszkują na terenie Gminy…

Czytaj dalej

Można składać wnioski o stypendia

Urząd Miejski w Jaworzynie Śl. informuje o możliwości składania wniosków na „Stypendia oraz nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji, kultury i sportu” do 31 stycznia 2012 roku. Stypendia lub nagrody pieniężne mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne osiągnięcia w edukacji, kulturze i sporcie. We wnioskach o udzielenie stypendium lub nagrody pieniężnej dla niepełnoletniego ucznia prosi…

Czytaj dalej

Kolejni stypendyści z Jaworzyny

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska prowadzi program stypendialny „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”. Jest on przeznaczony dla zdolnej młodzieży, szczególnie dla tej pochodzącej z małych miejscowości naszego województwa. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród tegorocznych stypendystów są dwie osoby, które stale (bądź prawie stale:) ) współpracują z Młodzieżową Radą Miejską. Są to Joanna Cieślik i Karolina Kozakiewicz. Karolina została niedawno…

Czytaj dalej

Stypendia dla przyszłych studentów

Po raz kolejny Fundacja „Nasze Dzieci” wraz z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi oraz m.in. Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i NBP, finansuje stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów w ramach Programu Stypendiów Pomostowych organizowanego przez FEP. W ramach tegorocznej, X już Edycji Programu, do zdobycia jest stypendium na pierwszy rok studiów dziennych magisterskich na uczelniach państwowych, w kwocie 500 zł miesięcznie. Program…

Czytaj dalej