„Śmieciowa rewolucja” w Gminie Jaworzyna Śląska

Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wprowadzenie tego systemu, nazwane „rewolucją śmieciową” zrzuciła na gminy odpowiedzialność za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Już od momentu uchwalenia przez Sejm RP tzw. ustawy śmieciowej, wzbudzała ona dużo kontrowersji. Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 listopada br. radnym Rady Miejskiej przedstawiono…

Czytaj dalej

Śmieci: taniej i nowe deklaracje

Na stronie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej ukazała się informacja potwierdzająca obniżenie stawek za wywóz odpadów komunalnych. Jest to zapewne miła wiadomość dla wszystkich mieszkańców Gminy Jaworzyna Śląska, wiąże się z nią jednak pewna niedogodność, gdyż wszyscy właściciele powinni ponownie złożyć w tutejszym Urzędzie Miejskim tzw. deklaracje śmieciowe z uwzględnieniem obniżonych stawek. Od dnia 1 sierpnia obowiązują nowe stawki opłaty…

Czytaj dalej

Taniej za śmieci

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 czerwca br. jaworzyńscy radni obniżyli stawki tzw. podatku śmieciowego, który właściciele nieruchomości winni będą od 1 lipca br. uiszczać na rzecz Gminy. Radni  uchwalili stawki, które zaczną wkrótce obowiązywać w naszej gminie: 15,00 zł miesięcznie od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi niesegregowanymi (było 19,44 zł), zróżnicowano opłaty miesięcznie za gospodarowanie odpadami…

Czytaj dalej

Przetarg na odbiór śmieci rozstrzygnięty

Gmina Jaworzyna Śląska 28 maja 2013 roku ogłosiła wyniki przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy. Do przetargu stanęły cztery firmy, spośród których najatrakcyjniejszą finansowo ofertę złożył Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o. ze Świdnicy. Cena brutto, zaproponowana przez ZOM Świdnica za realizowanie przedmiotu przetargu przez okres 18 miesięcy, czyli najbliższe półtora…

Czytaj dalej

Deklaracje śmieciowe do końca kwietnia

Do końca kwietnia 2013 roku właściciele nieruchomości, zarządcy, użytkownicy muszą złożyć deklaracje w związku z nową ustawą śmieciową. Deklaracje są dostarczane mieszkańcom do skrzynek na listy. Można je też pobrać w Urzędzie Miejskim lub z ze strony internetowej www.jaworzyna.net (zakładka gospodarka odpadami). Wypełniający deklaracje mają obowiązek podać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i zadeklarować, czy będą oddawać odpady segregowane, czy…

Czytaj dalej

Wypowiedz umowę o wywóz śmieci

Z dniem 1 lipca 2013 r. w pełni wchodzi w życie tak zwana „ustawa śmieciowa”.  Od tej daty na gminach i miastach spocznie całkowita odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na ich terytorium, w tym odbiór odpadów od właścicieli i zarządców nieruchomości.   Nowa ustawa nie dopuszcza bezpośrednich umów mieszkańców z firmą zajmującą się odbiorem odpadów. Od 1 lipca br. mieszkańcy nie będą…

Czytaj dalej

Śmieciowa rewolucja

Od stycznia przyszłego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach, czyli tzw. „ustawa śmieciowa”. Od tego czasu wszystkie samorządy będą miały 18 miesięcy (do lipca 2013 roku) na zmianę planów gospodarki odpadami na swoim terenie. Najważniejszą zmianą, która wprowadza nowelizacja jest przeniesienie całkowitej odpowiedzialności na samorządy lokalne w zakresie zbierania, segregowania i recyklingu odpadów.…

Czytaj dalej