Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w 2014 roku

Dnia 27 stycznia 2014 r. o godz. 15.00, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl. ul. Powstańców 3, odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej na rok 2014. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego…

Czytaj dalej

Sesja nadzwyczajna na zakończenie roku

Dnia 30 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, odbędzie się XL sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie…

Czytaj dalej

XXXIX sesja Rady Miejskiej

Dnia 17 grudnia 2013 r. o godz. 15.00, w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl., ul. Powstańców 3, odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2014 rok i podjęcie…

Czytaj dalej

XXXVIII sesja Rady Miejskiej

Dnia 29 listopada 2013 r. o godz. 15.00, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl., ul. Powstańców 3, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Prezentacja działalności Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl. 3. Informacja o działalności SOKiBP za 2012 r. 4. Informacja…

Czytaj dalej

XXXVII sesja Rady Miejskiej

Dnia 28 października 2013 r. o godz. 15.00, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl., ul. Powstańców 3, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o stanie bezrobocia w gminie. 3. Ocena stanu dróg w gminie. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej…

Czytaj dalej

XXXVI Sesja Rady Miejskiej

Dnia 24 września 2013 r. /wtorek/ o godz. 15.00, w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl., ul. Powstańców 3, odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Porządek obrad:   1. Otwarcie sesji. 2. Stan bazy oświatowej i przygotowań do roku szkolnego. 3. Oświata gminna na tle powiatu. 4. Utrzymanie porządku i czystości na…

Czytaj dalej

Sesja absolutoryjna

Dnia 25 czerwca 2013 r. /wtorek/ o godz. 15.00, w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śl., ul. Powstańców 3, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Stan bezpieczeństwa w gminie – Policja, Straż Pożarna. 3. Wakacyjna oferta wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 4. Podjęcie uchwały w sprawie…

Czytaj dalej

XXXI sesja Rady Miejskiej

Dnia 28 maja 2013 r. /wtorek/ o godz. 15.00, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Informacja o działalności OPS za 2012 r. 3. Przygotowania do Dni Jaworzyny. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały…

Czytaj dalej
1 2 3