„Dawno temu w Jaworzynie”

Königszelt / Jaworzyna Śląska, widok na węzeł kolejowy, w tle zabudowania fabryki porcelany

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śląskiej serdecznie zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach projektu „Dawno temu w Jaworzynie”. Odbędzie się ono 23 października 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Wolności 2a. Od godziny 18:00 będzie można zapoznać się „na żywo” z materiałami związanymi z historią Gminy Jaworzyna Śląska i zgromadzonymi w Regale Pamięci: starymi…

Czytaj dalej

Gmina czeka na propozycje projektów

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

W związku z realizacją uchwały Rady Gminy nr VIII/49/15 z dnia 22.09.2015r. oraz pracami związanymi z przygotowaniem Programu Rewitalizacji Gmina Jaworzyna Śląska zaprasza do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych. Propozycję…

Czytaj dalej

Szansa na nowe jutro

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej w roku bieżącym kontynuuje realizację projektu systemowego „Szansa na nowe jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, który jest skierowany do osób…

Czytaj dalej

„Szansa na nowe jutro” po raz piąty

V edycja projektu „Szansa na nowe jutro” dobiegła końca. Jego realizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzynie Śląskiej, a uczestnikami 12-stu mieszkańców naszej gminy, pozostających bez pracy i nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej i korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. W spotkaniu podsumowującym wzięli udział zarówno uczestnicy, zaproszeni goście, jak i pracownicy Ośrodka odpowiedzialni za jego realizację – Pani Kierownik…

Czytaj dalej

Jaworzyna Śląska w latach 80-tych

Na stronie projektu „Jaworzyna Śląska dawniej i dziś”, prowadzonego przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Jaworzynie Śląskiej ukazał się artykuł z fotografiami Jaworzyny Śląskiej z drugiej połowy lat osiemdziesiątych. Fotografie pochodzą w Kroniki Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska, a wykonane zostały przez Pana Mirosława Łanowieckiego i Pana Mariusza Len. Zdjęcia można oglądać pod tym adresem: Jaworzyna Śląska w…

Czytaj dalej

Wspomnienia z Jaworzyny

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna zorganizował w tym roku konkurs literacki „Moje wspomnienia, związane z Gminą Jaworzyna Śląska”. Na stronie projektu „Jaworzyna Śląska dawniej i dziś” ukazały się właśnie dwie prace, nagrodzone w tym konkursie, autorstwa Pana Zygmunta Krzaczka i Wojciecha Lipnickiego. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi na stronie projektu, w artykule: „Moje wspomnienie związane z Gminą…

Czytaj dalej

„Dawniej i dziś” – podsumowanie roku

22 listopada 2013 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursach, poświęconych Gminie Jaworzyna Śląska, które zostały zorganizowane w ramach projektu „Jaworzyna Śląska dawniej i dziś”. We wszystkich przedsięwzięciach, które SOKiBP przeprowadził w tym roku w ramach projektu, wzięło udział ponad 130 osób,  z czego  w konkursach nagrodzonych i wyróżnionych zostało ponad 30. Nagrody rzeczowe, ufundowane…

Czytaj dalej

„Dawniej” Wojciecha Lipnickiego wygrywa konkurs

SOKiBP poinformował o rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego „Gmina Jaworzyna Śląska w kadrze”.  Celami konkursu były: przedstawienie osobistej percepcji Gminy Jaworzyna Śląska przez jej mieszkańców, zachowanie jej stanu w konkretnym miejscu i czasie oraz pobudzenie środowiska lokalnego do zachowania historii swojej „małej Ojczyzny”. Fotografie można było nadsyłać od 1 października do 11 listopada br., a konkurs był organizowany w ramach projektu „Jaworzyna…

Czytaj dalej
1 2 3 5