Pieniądze dla organizacji pozarządowych

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Jak co roku Burmistrz Jaworzyny Śląskiej ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy. Wśród zadań, których realizację Gmina chce powierzyć organizacjom pozarządowym są między innymi: upowszechnianie kultury fizycznej i organizacja szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach, popularyzowanie społeczeństwa obywatelskiego, organizację imprez, opieka nad osobami potrzebującymi, z chorobą nowotworową, poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, a także zapobieganie…

Czytaj dalej

Dodatkowe pieniądze dla NGO

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

Gmina Jaworzyna Śląska ogłosiła konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku. Łączna kwota, jaką jeszcze w tym roku Gmina chce przekazać organizacjom pozarządowym  wynosi 33 tysiące złotych. Wsparcie finansowe Gminy obejmuje zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy na terenie miasta oraz wsi. Termin, w jakim organizacje pozarządowe mogą składać swoje oferty do konkursu upływa 28…

Czytaj dalej

Gmina przyznała dotacje dla NGO

Herb Gminy Jaworzyna Śląska

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, który został ogłoszony 23 lutego 2012 roku przez Gminę Jaworzyna Śląska, w 2012 roku następujące zadania otrzymają wsparcie finansowe: 1. Organizacja wyścigu w kolarstwie górskim na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Wybrano ofertę Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej,…

Czytaj dalej

Konkurs ofert dla NGO

Już tylko kilka dni zostało organizacjom pozarządowym, działającym na terenie Gminy Jaworzyna Śląska na złożenie oferty w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2011 roku. W tegorocznej edycji konkursu w budżecie Gminy zaplanowano: na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 203.900,00 zł, na wypoczynek dzieci i młodzieży 5.000,00 zł , na ochronę i promocję zdrowia 7.000,00 zł, na działalność na…

Czytaj dalej